top of page

H3 Based Cleaning - een vernieuwde hybride manier van intelligente schoonmaak


Als gevolg van Covid-19 raken we steeds vertrouwder met het idee van een samenleving waar gepaste afstand en strenge hygiëne richtlijnen tot ons dagelijks leven behoren. Willen we na deze crisis de draad weer oppakken, dan zijn we genoodzaakt om een anderhalve meter maatschappij in te richten. Pro Facility presenteert een intelligente manier van schoonmaken die aansluit bij de nieuwe en noodzakelijke werkelijkheid: H3 Based Cleaning.


Anderhalve meter en meer

Als we de afgelopen periode één ding hebben geleerd is het dat we te maken hebben met onzichtbare vijanden. Om in deze anderhalve meter economie op een veilige manier te kunnen werken zullen we naast gepaste afstand ook strenge hygiëne-preventie maatregelen moeten treffen. Een aangepaste wijze van schoonmaken zal hierbij noodzakelijk zijn. Hygiëne en gezondheid gaan immers hand in hand. Enkel reinigen wat vuil oogt is simpelweg niet meer afdoende.


Van zichtbaar naar onzichtbaar

In de huidige schoonmaaksystematiek ligt het accent op hetgeen we met het blote oog waarnemen. Alleen schoonmaken wat niet schoon oogt, met als uitgangspunt de beleving van de pandbewoners/gebruikers. Tijden zijn nu echter drastisch veranderd. De Corona pandemie herinnert ons er aan dat juist de onzichtbare elementen, denk hierbij aan virussen, schadelijke bacteriën en overige onzichtbare ziektekiemen juist een gevaar voor de medewerkers en hun omgeving zijn. Er is sprake van een fase die striktere eisen stelt aan de schoonmaak protocollen en de controles hierop. Maar hoe moeten we ons dit voorstellen?


H 3 Based cleaning

We willen streven naar een H3 Based schoonmaakaanpak, (hybride hygiëne en health based) waarbij het accent op vaste protocollen en werkprogramma's ligt die op een optimale manier zorg dragen voor een goede micro biologische schoonmaakkwaliteit. Dit pro-actief model hanteert een vast protocol waarbij alle kritische contactoppervlakken dagelijks gereinigd en gesanitized worden. Overige schoonmaakwerkzaamheden worden nog steeds uitgevoerd op basis van een resultaatgerichte aanpak waarbij optisch schoon voldoende is. Een hybride model dus. Bij H3 Based cleaning zijn de speerpunten: hygiëne, pro actieve sanitizing en voor een aantal gevallen desinfectie. Het doel is een zo’n onvriendelijk mogelijke omgeving voor schadelijke microben te creëren en zo kruisbesmetting via lucht, handen, en oppervlakten tot een minimum te reduceren. Uiteindelijk willen we omgevingen creëren die medewerkers optimale bescherming op en rondom hun werkplekken biedt.

Het nieuwe normaal We zijn het inmiddels gewend maar het veelvuldig minimaal 20 seconden de handen met water en zeep wassen, ook na het aanraken van goederen die van buiten komen, blijft belangrijk. Biedt medewerkers en bezoekers voldoende makkelijk toegankelijke hand-sanitizing of hand desinfectie mogelijkheden aan. Voor de werkomgeving zijn de consequenties:

een andere vaste proactieve manier van schoonmaken voor wat betreft de balie, toetsenborden, deurknoppen ,liftknoppen, lichtschakelaars, sanitaire ruimtes en alle andere contactoppervlakken welke regelmatig door verschillende mensenhanden worden aangeraakt. Hierbij gaat sanitizing een stapje verder bij risico beheersing.


Sanitizing

Sanitizing reduceert in 30 seconden 99.9% van de meest schadelijke micro organismen en verlaagt het risico op infecties. Deze methode is geschikt voor wat betreft de reductie van micro organismen op oppervakken die regelmatig in contact komen met handen. De hierdoor overgedragen micro-organismen kunnen immers leiden tot kruisbesmetting.


Gamechangers in Hygiene & Health

Pro Facility heeft met een team aan deskundigen haar H3 based aanpak vastgelegd in schoonmaakprotocollen, werkprogramma’s en controle systeem. En welke beschermingsmiddelen hierbij ingezet dienen te worden: van handdesinfectie tot zogeheten balie-/bureau spatschermen. Een aanpak die consequenties heeft voor wat betreft de taakindeling, ureninzet en de inzet materialen & middelen. In samenwerking met uw schoonmaakbedrijf wordt conform de RIVM richtlijnen het schoonmaakproces en de schoonmaakmethodes in samenhang met de nieuwste inzichten door Pro Facility opnieuw ingericht.


De nieuwe standaard in schoonmaak

In de nieuwe protocollen van Pro Facility wordt helder beschreven op welke hygiënisch en risico eliminerende wijze de schoonmaak van contactoppervlakken op de meest verantwoord wijze uitgevoerd kan worden. Hieraan kan ook de meest recente innovatie, de EnozoPro sprayflacon, aanzienlijk bijdragen. De EnozoPro sprayflacon biedt een op water gebaseerd alternatief voor zo goed als alle dagelijkse reinigingsmiddelen.


EnozoPro

Door een elektrolyse-cel systeem veranderd de fles kraanwater in water gedragen ozon (ozonwater) waarmee maximaal zichtbaar schoon en methodefout vrij schoongemaakt wordt. Daarnaast verdrijft het ozon water onaangename geuren zoals een stikkende afvalbak, urinesteen, etc. Maar in de huidige tijd nog belangrijker: diverse Amerikaanse onderzoeken, lab-testen en rapporten hebben bewezen dat water gedragen ozon in staat is om 99,9% van de veel voorkomende microben te doden, waaronder: E-coli, Salmonella, Legionella, MRSA, Listeria, Staphylococcus, etc.


EnozoPro betekent naast het optimaal op microbiologische manier reinigen voorts vanuit milieu perspectief: minder afval, minder water verbruik, geen gebruik van chemicaliën en minder uitstoot als gevolg van logistieke bewegingen.


Uniek micro biologisch H3 based meetsysteem Resultaten meten helpen ons om de nieuwe gestelde standaard in schoonmaak aan te houden. Via het door Pro Facility uniek ontwikkelde meetsysteem kan vastgesteld worden in hoeverre de hygiëne resultaten op micro biologisch niveau daadwerkelijk worden behaald. Tegelijk met de bestaande VSR meting van het schoonmaakresultaat vindt er namelijk een micro biologische swap meting plaats op de kritische contactoppervlakken.

Via moderne technologie en zogeheten swaps wordt er in een verantwoorde steekproef gemeten op de aanwezigheid van microben op de kritische contact oppervlakken. Met het gerenommeerde , onafhankelijke laboratorium Technolab, een ketenpartner van Pro Facility, zijn hierover goede afspraken gemaakt. Dit laboratorium verzorgd het op kweek zetten en het micro biologisch onderzoek van de swap monsters op aantal en soort microben en of deze binnen dan wel buiten de officiële tolerantiegrens vallen.

Een Pro Facility H3 based swap meting behelst een rondgang, visuele controle met ultraviolet licht, het laboratorium onderzoek en een uitgebreide rapportage. De rapportage bevat tevens adviezen met betrekking tot verbetermaatregelen op de schoonmaak en het gehanteerde schoonmaak protocol alsmede- zo nodig- adviezen over verdergaande beschermingsmiddelen.


Kortom

Pro Facility is gereed voor de nieuwe noodzakelijke manier van schoonmaken. Bent u dit ook? Neem dan contact met ons op.Comments


bottom of page