top of page

Handhaving van de contractueel vastgestelde kwaliteit bevordert het werkplezier van de medewerkers. Het is daarom essentieel om de vooraf afgesproken borging van de kwaliteit aan de praktijk te toetsen. Dit doet Pro Facility aan de hand van de vastgelegde normen door middel van een objectieve kwaliteitsmeting.

Voor het vaststellen en borgen van de kwaliteit hanteren wij een objectief en helder meetsysteem welke per onderscheidende ruimtesoort een oordeel geeft. Van het dagelijks onderhoud, maar vooral ook van het periodiek onderhoud.

Bij de meest gebruikte kwaliteitsmeetsystemen vindt een controle plaats of een schoonmaakhandeling (juist) is uitgevoerd. Bij de door ons bureau gehanteerde methodiek wordt buiten het dagelijks onderhoud ook de periodieke schoonmaak in de beoordeling meegenomen in de kwaliteitsmeting. Met slimme innovatieve tools, ontwijken we miscalculaties die ontstaan door een verschil  in interpretatie of niet uitgevoerde periodieke werkzaamheden.

Kwaliteit  | Blijven scherpstellen

bottom of page