top of page
Op de winactie zijn de volgende actievoorwaarden van toepassing:

1.    Deelname aan deze actie is gratis.

2.    Pro Facility Adviesbureau geeft elke dag 3 pakketten weg middels deze winactie.

3.    Deelname vindt plaats wanneer u de woordpuzzel speelt en tot de juiste oplossing komt. Vanaf dat moment maakt u kans om te winnen.

4.    Iedere deelnemer kan maximaal één keer deelnemen aan deze actie.

5.    Deelnemers zijn verplicht tot het verschaffen van correcte, actuele en complete informatie bij de deelname aan de winactie.

6.    Deze actie is geldig van donderdag 7 april 2020 tot en met dinsdag 28 april 2020

7.    Om deel te mogen nemen, moet deelnemer een minimum leeftijd hebben van 18 jaar en woonachtig zijn in Nederland. Alle andere deelnemers zijn uitgesloten van deelname.

8.    De trekking van de winnaar geschiedt willekeurig en op onpartijdige wijze.

9.    Winnaars worden binnen 5 werkdagen na deelname persoonlijk geïnformeerd via e-mail.

10.    Pro Facility Adviesbureau kan, naar eigen inzicht en zonder voorafgaande kennisgeving, deze actievoorwaarden gedurende de actielooptijd wijzigen of aanpassen, dan wel zonder opgave van reden de actie wijzigen of aanpassen tenzij dit tot nadeel van de deelnemer leidt.

11.    Over uitslagen wordt niet gecorrespondeerd.

12.    Prijzen zijn niet inwisselbaar voor geld of andere goederen.

13.    Medewerkers van Pro Facility Adviesbureau zijn uitgesloten van deelname.

14.    De persoonsgegevens die in het kader van de winactie worden verkregen, worden alleen gebruikt door Pro Facility Adviesbureau voor de desbetreffende winactie en worden niet verstrekt aan derden.
15.    In de gevallen waarin deze voorwaarden niet voorzien zal een besluit worden genomen door Pro Facility Adviesbureau.

16.    Op deze voorwaarden is Nederlands recht van toepassing.

17.    Door deelname gaat u akkoord met de spelregels.

18.    Deelnemers die niet voldoen aan bovengenoemde voorwaarden kunnen worden uitgesloten van deelname.

19.    Voor vragen en/of klachten kan contact opgenomen worden met Pro Facility Adviesbureau: servicedesk@profacility.nl

 
bottom of page